Menu Zamknij

14.03 – Wycieczka klas 1Bb, IVB na plac budowy w Piekarach gm.Liszki

W dniu 14.03.2024 r. uczniowie klas 1Bb, IVB i chętni z IVA kształcący się w zawodzie technik budownictwa odwiedziły plac budowy w Piekarach gm.Liszki, gdzie aktualnie prowadzone są prace budowlane związane z rozbudową tutejszej Oczyszczalni Ścieków. Dzięki uprzejmości pana Piotra, kierownika tejże oczyszczalni oraz kierownika budowy młodzież mogła zobaczyć jak prowadzone są roboty ziemne w trudnych warunkach geologicznych tzn. przy wysokim poziomie wód gruntowych. Pan kierownik szczegółowo pokazał i wytłumaczył działanie igłofiltrów, które czasowo i lokalnie obniżają poziom wody gruntowej. Mogliśmy również zobaczyć jak wyglądają warstwy podbudowy fundamentów oraz ich deskowanie i zbrojenie. Młodzież usłyszała również kilka ważnych informacji na temat znaczenia dylatacji w budowlach hydrotechnicznych. Jeszcze raz bardzo dziękujemy kierownictwu Oczyszczalni Ścieków i firmy Antoni Rosek REM-BUD PROGRES prowadzącej roboty budowlane na czele z kierownikiem budowy. Dziękujemy !!!   

Skip to content