Menu Zamknij

Technik inżynierii sanitarnej

Kwalifikacje

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych (BUD.09)

Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych (BUD.20)

Oferta zawodu

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Wykonywania i organizowania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych.
  • Wykonywania i organizowania robót powiązanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych , gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych.
  • Wykonywanie i organizowanie montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji.
  • Wykonywanie i organizacja robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Zajęcia praktyczne w trakcie nauki realizowane są w pobliskim Centrum Kształcenia Zawodowego.

Gdzie znajdę pracę ?

Absolwenci mogą znaleźć pracę jako m.in.:

  • Monter sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.
  • Asystent projektowania i kierownik robót w branży sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.
  • Serwisant urządzeń sieci i instalacji sanitarnych.
  • Przedstawiciel handlowy firm zajmujących się sprzedażą, montażem i serwisem sieci i instalacji sanitarnych.
  • Kosztorysant robót sanitarncyh
  • Prowadzić własna firmę.
Skip to content