Menu Zamknij

Technik renowacji elementów architektury

Kwalifikacje

Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych(BUD.23)

Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury(BUD.24)

Oferta zawodu

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Wykonywania sztukatorskich, kamieniarskich elementów architektury, oraz ich renowacji, a także renowacji murów nieotynkowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych i kamiennych.
  • Planowania, organizowania i realizacji prac związanych z wykonywaniem elementów architektury oraz wykonaniem prac renowatorskich.
  • Wykonywania prac montażowych, remontowych i renowacyjnych elementów architektonicznych, tynków, polichromii,okładzin kamiennych oraz ceramicznych.
  • Wykonywania prac remontowo-budowalnych i renowacyjnych w budynkach współczesnych i zabytkowych architektury.

Zajęcia praktyczne w trakcie nauki realizowane są w pobliskim Centrum Kształcenia Zawodowego.

Gdzie znajdę pracę ?

Absolwenci mogą znaleźć pracę jako m.in.:

  • W zakładach pracy lub własnych firmach zajmujących się renowacją zabytków.
  • W instytucjach zajmujących się ochroną zabytków kultury, muzeach, kompleksach pałacowo-zamkowych.
  • W terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków.
  • Wykonując zadania zawodowe, budowlane we wnętrzach budynków i na zewnątrz w różnych warunkach atmosferycznych pod nadzorem uprawnionego konserwatora.
Skip to content