Menu Zamknij

Technik izolacji przemysłowych

Kwalifikacje

Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji
przemysłowych. (BUD.07)

Organizacja i kontrola robót izolacyjnych oraz sporządzanie kosztorysów. (BUD.31)

Oferta zawodu

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • wykonywania płaszczy ochronnych izolacji przemysłowych;
 • wykonywania konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych;
 • wykonywania i naprawy ciepłochronnych oraz zimnochronnych izolacji przemysłowych;
 • wykonywania i naprawy akustycznych oraz przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych;
 • wykonywania i naprawy ogniochronnych izolacji przemysłowych.
 • organizowania i nadzorowania robót związanych z wykonywaniem izolacji przemysłowych;
 • organizowania i przeprowadzania oceny efektywności energetycznej instalacji przemysłowych.
 • Stosowania aktualnych programów komputerowych w zakresie realizacji zadań zawodowych np. AutoCAD, Rodos, MS Office itp.
 • Bezpieczeństwa i higieny pracy, aby wszystkie powyższe roboty budowlane były wykonywane zawsze z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Gdzie znajdę pracę ?

Absolwenci mogą znaleźć pracę jako m.in.:

 • Praca w wielu branżach: budownictwo przemysłowe, przemysł hutniczy, górniczy, budownictwo mieszkaniowe, budynki biurowe;
 • Znajdziesz pracę w firmach zajmujących się organizowaniem, zarządzaniem oraz nadzorowaniem robót związanych z wykonawstwem wszelki izolacji w budownictwie;
 • Znajdziesz zatrudnienie jako przedstawiciel handlowy firm produkujących lub sprzedających materiały i technologie izolacyjne;
 • Możesz samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą;
 • Możesz kontynuować naukę na wyższych uczelniach.
Skip to content