Menu Zamknij

Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego

Kwalifikacje

Wykonywanie robót związanych konstrukcją i montażem stoisk targowo – wystawienniczych
i scen. (BUD.30)

Projektowanie, nadzorowanie i organizacja robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk
targowo – wystawienniczych i scen. (BUD.33)

Oferta zawodu

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • montażu i demontażu metalowych konstrukcji i montażu stoisk targowo-wystawienniczych i scen;
 • montowania systemów suchej zabudowy przy konstrukcji i montażu stoisk targowo-wystawienniczych i scen;
 • wykonywania robót okładzinowych przy konstrukcji i montażu stoisk targowo-wystawienniczych i scen;
 • wykonywania robót z drewna i materiałów drewnopochodnych stoisk targowo-wystawienniczych i scen;
 • wykonywania i uruchomienia instalacji elektrycznych i multimedialnych na podstawie dokumentacji technicznej.
 • Projektowania prac związanych z konstrukcją, montażem i wykańczaniem stoisk targowo-wystawienniczych oraz scen;
 • Organizowania i nadzorowania robót związanych z systemami suchej zabudowy przy konstrukcji, montażu i wykańczaniu stoisk targowo-wystawienniczych oraz scen;
 • Stosowania aktualnych programów komputerowych w zakresie realizacji zadań zawodowych np. AutoCAD, Rodos, MS Office itp.
 • Bezpieczeństwa i higieny pracy, aby wszystkie powyższe roboty budowlane były wykonywane zawsze z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Gdzie znajdę pracę ?

Absolwenci mogą znaleźć pracę jako m.in.:

 • Praca w wielu branżach: targi, kongresy, wystawy, koncerty, teatr itp.
 • Znajdziesz pracę w firmach zajmujących się organizowaniem, zarządzaniem oraz nadzorowaniem robót związanych z konstrukcją, montażem i wykończeniem stoisk targowo –wystawienniczych oraz scen;
 • Znajdziesz zatrudnienie w agencjach aranżujących nowoczesne witryny w sklepach
  i salonach;
 • Możesz samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą;
 • Możesz kontynuować naukę na wyższych uczelniach.
Skip to content