Menu Zamknij

Historia Szkoły

Geneza  ZSB Nr1 w Krakowie przy ulicy J.Szablowskiego 1 (pierwotnie ul. Wesele, a do niedawna ul. Złotej Kielni), sięga roku 1834. Wtedy senat Wolnego Miasta Krakowa, opierając się na zapisie w testamencie Szczepana Humberta, powołał najstarszą w Polsce uczelnię typu technicznego – Instytut Techniczny, przekształconą później w Państwową Szkołę Przemysłową.

Technikum Budowlane powstało – jako samodzielna szkoła – w roku szkolnym 1951/52 z wydziału budowlanego Państwowej Szkoły Przemysłowej w Krakowie, ul. Syrokomli 21. Wtedy uczyło się w nim 570 uczniów, 40 nauczycieli prowadziło zajęcia w 21 salach lekcyjnych i skromnych warsztatach.
W latach 1959-1963 siedziba technikum znajdowała się w gmachu przy ul. Leńskiego 10 w Nowej Hucie. Żeby uniknąć dalszej tułaczki, rozpoczęto starania o budowę własnego budynku szkolnego. Wmurowanie aktu erekcyjnego nastąpiło w kwietniu 1961 roku, a pierwszy dzwonek rozległ się 3 września 1963 roku, w dniu oddania do użytku nowego budynku.

Dziś Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 jest znanym i cenionym – w kraju i za granicą – ośrodkiem szkolenia budowlanego. W siedmiu szkołach kształci się 700 uczniów. Wśród 70-osobowej kadry nauczycielskiej jest już 42 nauczycieli dyplomowanych. Szkoła nadal się rozwija. Wprowadza się nowe kierunki kształcenia: zawody, specjalizacje i kursy dokształcające z uwzględnieniem stosowania najnowszych materiałów budowlanych i technologii.
W ZSB Nr1 stale krzewi się i praktykuje istotne zasady etyczne, stawia się na samorządność uczniowską, tolerancję i demokrację.
W naszym informatorze nie sposób wymienić wszystkich ważnych wydarzeń z dziejów Szkoły. Jej historia jest również wpisana w losy ludzi, którzy dla niej pracowali, oddając wiele lat życia, którzy ją kochali, szanowali i zdobyli w niej nie tylko wiedzę budowlaną.

Skip to content