Menu Zamknij

Kadry(fundusz socjalny)

W związku ze zmianą regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ilością środków jaką rocznie dysponuje ZSB Nr 1 w ramach Funduszu, informujemy, że uległy zmianie terminy składania wniosków dla pracowników i emerytów ZSB Nr 1.

Pomoc finansowa:
I termin – do 20 czerwca 2022r
II termin – do 20 listopada 2022r

Dopłaty do wypoczynku letniego lub zimowego
I termin – do 20 czerwca 2022r
lub
II termin – do 30 września 2022r

Zapomogi losowe/socjalne – w każdym z powyższych terminów

Zespół ds. Socjalnych w ZSB Nr1

  • Regulamin ZFŚS obowiązujący w ZSB Nr1 ( zobacz)
  • Wniosek – zapomoga socjalna – załącznik nr 1 (pobierz)
  • Wniosek – pomoc finansowa – załącznik nr 2 (pobierz)
  • Wniosek – dopłata do wypoczynku – załącznik nr 3 (pobierz)
  • Wniosek – wypoczynek dzieci pracowników – załącznik nr 4 (pobierz)

Wnioski o świadczenia z ZFŚS należy składać  w  sekretariacie lub dziale kadr w ZSB Nr1
w Krakowie, ul. Szablowskiego 1.

Wnioski można również przesyłać pocztą na adres: Zespół Szkół Budowlanych Nr1,
ul. Szablowskiego1, 30-127 Kraków, z dopiskiem ZFŚS.

Wnioski można składać także drogą elektroniczną. Formularze wniosku należy wydrukować, dokładnie uzupełnić, zeskanować  i przesłać  na adres e-mail: zsbnr1.funduszsocjalny@onet.pl.

Skip to content