Menu Zamknij

Kadry(fundusz socjalny)

  • Regulamin ZFŚS obowiązujący w ZSB Nr1 ( zobacz)
  • Wniosek – zapomoga socjalna – załącznik nr 1 (pobierz)
  • Wniosek – pomoc finansowa – załącznik nr 2 (pobierz)
  • Wniosek – dopłata do wypoczynku – załącznik nr 3 (pobierz)
  • Wniosek – wypoczynek dzieci pracowników – załącznik nr 4 (pobierz)

Wnioski o świadczenia z ZFŚS należy składać  w  sekretariacie lub dziale kadr w ZSB Nr1
w Krakowie, ul. Szablowskiego 1.

Wnioski można również przesyłać pocztą na adres: Zespół Szkół Budowlanych Nr1,
ul. Szablowskiego1, 30-127 Kraków, z dopiskiem ZFŚS.

Wnioski można składać także drogą elektroniczną. Formularze wniosku należy wydrukować, dokładnie uzupełnić, zeskanować  i przesłać  na adres e-mail: zsbnr1.funduszsocjalny@onet.pl.

Skip to content