Menu Zamknij

Technik budownictwa

Kwalifikacje

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich (BUD.01.)

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (BUD.14.)

Oferta zawodu

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Posługiwania się dokumentacją budowy, projektową, specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych, normami i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu budowy.
 • Dobierania materiałów, narzędzi, sprzętu, środków transportu oraz sposobów wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót ziemnych, robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego, robót wykończeniowych, remontowych i rozbiórkowych obiektów budowlanych.
 • Sporządzania harmonogramów oraz zapotrzebowania na materiały budowlane
 • Sporządzania przedmiarów i obmiarów robót budowlanych oraz kosztorysów.
 • Stosowania aktualnych programów komputerowych w zakresie realizacji zadań zawodowych np. AutoCAD,Rodos,MS Office.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, aby wszystkie powyższe roboty budowlane były wykonywane zawsze z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Zajęcia praktyczne w trakcie nauki (kl. II i III) realizowane są w pobliskim Centrum Kształcenia Zawodowego.
Praktyki zawodowe w trakcie nauki (kl. III i IV) realizowane są na placach budów w Krakowie i okolicy.

Gdzie znajdę pracę ?

Absolwenci mogą znaleźć pracę jako m.in.:

 • Średnia kadra kierownicza na budowie, po otrzymaniu uprawnień budowlanych.
 • Asystent projektowania w pracowniach projektowych
 • Pracownik laboratoriów materiałów i wyrobów budowlanych
 • Kosztorysant robót budowlanych
 • Doradca techniczny firm zajmujących się sprzedażą materiałów i technologii budowlanych.
Skip to content