SAMORZĄD SZKOLNY


Przewodniczący: Arkadiusz Bebak II Ba/i

Zastępca Przewodniczącego:  Angelika Poprawa II Ba/i

Sekretarz: Natalia Sak II Ba/i

Opiekun: mgr Renata Wiśniowska

Asystent opiekuna: Mateusz Opaczko II Bb/d