RADA RODZICÓW

  synergia naucz  wejdź

Przewodnicząca Rady Rodziców:  Małgorzata Zdziarska-Tabol

Zastępca Przewodniczącej: Barbara  Żmuda

Skarbnik: Katarzyna Sufczyńska

 

Członkowie:

Antoni Chmielak

Maria Kołodziej

Małgorzata Poniedziałek

Jolanta Rumian

Nr konta Rady Rodziców - 38 1020 2892 0000 5102 0015 7735

 

DYŻURY DYREKCJI - DLA RODZICÓW I UCZNIÓW:

   

 wicedyrektor Joanna Cibor  -  Technikum Budowlane Nr 1

    poniedziałek 15:00 - 15:30        

    wtorek 8:15 - 9:00                             

    piątek 7:30 - 8:00, 9:30 - 10:00

 wicedyrektor Bożena Niedenthal   -  Branżowa Szkoła I stopnia

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:    

    środa 7: 30 - 8:30

    czwartek 11:30 - 12:30

    piątek 14:00 - 15:00 

 kierownik szkolenia praktycznego Teresa Figiel:

    poniedziałek 10:00 - 11:00

    wtorek 13:00 - 14:00

    środa 12:00 - 13:00

                                                                   -