RADA RODZICÓW

  synergia naucz  wejdź

Przewodnicząca Rady Rodziców:  Małgorzata Zdziarska-Tabol

Zastępca Przewodniczącej: Barbara  Żmuda

Skarbnik: Katarzyna Sufczyńska

 

Członkowie:

Antoni Chmielak

Maria Kołodziej

Małgorzata Poniedziałek

Jolanta Rumian

 

DYŻURY DYREKCJI - DLA RODZICÓW I UCZNIÓW:

   

 wicedyrektor Joanna Cibor  -  Technikum Budowlane Nr 1

    poniedziałek 8:30 - 9:30        

    wtorek 15:00 - 15:30                              

    piątek 13:00 - 14:00

 wicedyrektor Bożena Niedenthal   -  Branżowa Szkoła I stopnia / Zasadnicza Szkoła                                                                                               Zawodowa Nr 1, VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:    

    środa 10: 30 - 11:30

    czwartek 14:00 - 15:00

    piątek 7:30 - 8:30 

 kierownik szkolenia praktycznego Teresa Figiel:

    poniedziałek 14:00 - 15:00

    wtorek 10:00 - 11:00

    środa 9:45 - 10:45

                                                                   -