RADA RODZICÓW

  synergia naucz  wejdź

Przewodnicząca Rady Rodziców:  Małgorzata Zdziarska-Tabol

Zastępca Przewodniczącej: Barbara  Żmuda

Skarbnik: Katarzyna Sufczyńska

 

Członkowie:

Antoni Chmielak

Maria Kołodziej

Małgorzata Poniedziałek

Jolanta Rumian

Nr konta Rady Rodziców - 38 1020 2892 0000 5102 0015 7735

 

DYŻURY DYREKCJI - DLA RODZICÓW I UCZNIÓW w roku szkolnym 2019/2020:

   

 wicedyrektor Joanna Cibor  -  Technikum Budowlane Nr 1:

   

 wicedyrektor Bożena Niedenthal   -  Branżowa Szkoła I stopnia

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:    

   

 kierownik szkolenia praktycznego Teresa Figiel:

   

                                                                   -