PODZIAŁ GODZIN 

 "Aktualny obowiązujący (od 29  kwietnia do 26 maja br.) plan lekcji znajduje się w dzienniku Librus".

pilk icon

 

Technikum Budowlane                                    Szkoła Branżowa I Stopnia

         Klasa I Bbw                                                       Klasa 1 mz

         Klasa I Biko                                                       Klasa 2 izb

         Klasa I Bad                                                        Klasa 2 sza

         Klasa II Bbi                                                        Klasa 3 imsz

         Klasa II Bad                                                      

         Klasa II Bkor                                                    

         Klasa III Bad                                                                                                       

         Klasa III Bkr

         Klasa III Bbi