REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH NR 1
                            W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 
                          dla absolwentów szkół gimnazjalnych
         
                               (pobierz)
 
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH NR 1
                            W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 
                          dla absolwentów szkół podstawowych
         
                               (pobierz)