RADA  PEDAGOGICZNA  ZSB Nr 1

 

 

     KADRA KIEROWNICZA

Dyrektor:  mgAndrzeMielczarek

Wicedyrektorzy mgJoannCibor

                        mginż. Bożena Niedenthal

Kierowniszkolenipraktycznego mgr Teresa Figiel

 

 

     NAUCZYCIELE

mgr inż.  Ewa Bartosik 

mgr  Ewa  Borowiecka 

mgr inż.  Grażyna Chmurska 

mgr  Anna Cholewa 

mgr Maciej Ciapka

mgr Joanna Grabowska

mgr inż. arch.  Hanna Grochowalska 

mgr Piotr Gruca

mgr  Paweł Jasek 

mgr  Beata Kapłańska 

mgr  Barbara Kasiarska-Bulka  

mgr  Ewa Korczyk                                                

mgr  Halina Kowalska  

 dr  inż. Piotr Krzyk                               

mgr Paweł  Kukla                   

mgr inż. arch. Anna Laskowska                    

mgr inż.  Danuta Legutko

mgr Barbara Łopacińska                

mgr Bogdan  Łyczko                                

mgr  Adam Madej                  

mgr  Wioletta Madej                                                            

mgr  Zdzisław Mleczek                                                                         

mgr Marian Pająk                           

mgr inż. Marta Potępa                                             

mgr inż. arch. Anna Romer                     

mgr Elżbieta Rudowicz

mgr Przemysław Serednicki                                              

mgr Emilia Sermet

mgr inż.arch. Ewa Sikora

mgr inż. Bartosz Smółka                    

mgr Lucyna Sobczyk                 

mgr inż. Jan Sokołowski                         

mgr inż. arch. Elżbieta Steczkowska                                            

mgr Jolanta Synowiec                                                              

mgr Katarzyna Wardzała                                              

mgr Renata Wiśniowska                 

mgr Piotr Witek                      

mgr Teresa Wojciechowska                  

mgr inż. Sławomir Zbylut                            

lic. Bogusław Zygmunt    

                       

Pedagog szkolny:  mgr Halina Polaska                    

Nauczyciel-bibliotekarz:  mgr Katarzyna Szpunar   

                                  

 

    INTERNAT

Kierownik Internatu:  mgr Małgorzata Dziadkowiec                        

mgr Mirosław Jaworski                            

mgr Beata Miś                    

mgr Piotr  Plechta                      

mgr Anna Wiśniewska