OFERTA KURSÓW W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH NR 1 W KRAKOWIE

 

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie prowadzi zapisy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) w branży budowlanej.

Oferta  jest skierowana przede wszystkim do absolwentów  zasadniczych szkół zawodowych chcących uzupełnić wykształcenie zawodowe do poziomu technika budownictwa, technika urządzeń sanitarnych lub technika technologii drewna.

Organizujemy kształcenie tak, aby czas trwania kursu uzupełniającego wykształcenie zawodowe do poziomu technika wynosił od pół do jednego roku.

 

Kursy uzupełniające wykształcenie zawodowe do poziomu technika budownictwa:

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Łączny czas trwania obu kursów - 16 zjazdów piątkowo-sobotnio-niedzielnych.


Kurs uzupełniający wykształcenie zawodowe do poziomu technika urządzeń sanitarnych:

B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

Łączny czas trwania  kursu - 15 zjazdów piątkowo-sobotnio-niedzielnych.


Kurs uzupełniający wykształcenie zawodowe do poziomu technika technologii drewna:

A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

 Łączny czas trwania  kursu - 12 zjazdów piątkowo-sobotnio-niedzielnych.


http://zsb1.pl/index.php/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe/informacje-dla-absolwentow-szkol-zawodowych

https://www.dropbox.com/s/3g0d47r3gvkat6g/Oszacowanie%20czasu%20trwania%20uzupe%C5%82niaj%C4%85cych%20KKZ.xlsx?dl=0