TECHNIK BUDOWNICTWA

Kwalifikacja z poziomu szkoły branżowej I stopnia:

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 
albo
BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych 
albo
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Kwalifikacje uzupełniające do poziomu technika:

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 

Krótki opis zawodu:

Absolwent może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.

 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie:

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-budownictwa-na-podbudowie-kwalifikacji-bud.01..pdf

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-budownictwa-na-podbudowie-kwalifikacji-bud.08..pdf

Informacje o egzaminie zawodowym:

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/

 

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Kwalifikacja z poziomu szkoły branżowej I stopnia:

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Kwalifikacje uzupełniające do poziomu technika:

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie:

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-robot-wykonczeniowych-w-budownictwie.pdf

 

Informacje o egzaminie zawodowym:

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/

 

 TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

Kwalifikacje z poziomu szkoły branżowej I stopnia:

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych


Kwalifikacja uzupełniająca do poziomu technika:

BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
 

Krótki opis zawodu:

Absolwent kursów: może wykonywać i nadzorować realizację zadań zawodowych związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz z utrzymaniem sprawności urządzeń instalacyjnych, a także z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie:

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-inzynierii-sanitarnej.pdf

Informacje o egzaminie zawodowym:

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/

 

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA:

Kwalifikacja z poziomu szkoły branżowej I stopnia:

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Kwalifikacja uzupełniająca do poziomu technika:

DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych 
 

Krótki opis zawodu:

Absolwent kursu:  wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych, organizuje i wykonuje prace związane z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, sporządza dokumentację projektową, konstrukcyjną i technologiczną, programuje oraz obsługuje obrabiarki i inne urządzenia stosowane w procesie przetwarzania drewna.
 

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie:

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-technologii-drewna.pdf

Informacje o egzaminie zawodowym:

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/