INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW BRANŻOWYCH I STOPNIA oraz ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Nowy system kształcenia branżowego pozwala absolwentom szkół branżowych I stopnia oraz zasadniczych szkół zawodowych uzupełniać kwalifikacje zawodowe dzięki Kwalifikacyjnym Kursom Zawodowym. Pozwala to im, pod warunkiem kształcenia w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, uzyskać tytuł TECHNIKA. 
 
W Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie absolwenci ww szkół mogą uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe w systemie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w  zawodach: 
                                                   TECHNIK BUDOWNICTWA
                              TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
                                          TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH
                                            TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA
 
 
 
Absolwenci szkół zawodowych z innych branż mogą zaliczać potrzebne kwalifikacje z poziomu szkoły zasadniczej eksternistycznie, jeżeli przepracowali dwa lata w zawodzie.