INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Nowy system kształcenia zawodowego w Polsce pozwala absolwentom szkół zawodowych uzupełniać kwalifikacje zawodowe dzięki Kwalifikacyjnym Kursom Zawodowym. Pozwala to im, pod warunkiem kształcenia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, uzyskać tytuł TECHNIKA.

W Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie absolwenci odpowiednich szkół zawodowych  mogą uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe w systemie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w  zawodach: 
                                                   TECHNIK BUDOWNICTWA
                                          TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH
                                            TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

 
 
Absolwenci szkół zawodowych z innych branż mogą zaliczać potrzebne kwalifikacje z poziomu szkoły zasadniczej eksternistycznie, jeżeli przepracowali dwa lata w zawodzie.